Incepând cu 01 ianuarie 2013 se modifică datele de identificare ale

SC Q'NET INTERNATIONAL SA

 

Vă informăm că, începând cu data de 01 ianuarie 2013, a fost finalizat şi urmează să îşi producă efectele procesul de fuziune prin absorbţie între societatea Q’NET INTERNATIONAL SA (în calitate de societate absorbită), cu sediul în Bucureşti, Sector 2, Str. Fecioarei, Nr. 13, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/5727/1997 şi având cod unic de înregistrare RO9628360 şi societatea BRAMERTON INVESTMENTS SRL (în calitate de societate absorbantă), cu sediul în Bucureşti, Sector 6, Str. Pictor Octav Bancila, nr. 4, Mansarda, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/7697/2011 şi având cod unic de înregistrare RO28672605

 

Ca urmare a fuziunii activele şi pasivele societăţii absorbite, Q’NET INTERNATIONAL SA, vor fi transferate către societatea absorbantă, BRAMERTON INVESTMENTS SRL, la data efectivă a fuziunii, 01 ianuarie 2013, operând un transfer universal, atât în raporturile între cele două societăţi, cât şi în raporturile cu terţii. Ca urmare a finalizării fuziunii, Q’NET INTERNATIONAL SA îşi încetează existenţa, fiind dizolvată fără lichidare şi în consecinţă radiată de la Registrul Comerţului.

Ca urmare a fuziunii, societatea absorbantă va fi o societate cu răspundere limitată şi va purta denumirea de SC Q’NET INTERNATIONAL SRL .

 

Datele de identificare ale societăţii sunt:

SC Q’NET INTERNATIONAL SRL

BUCURESTI – SECTOR 2, STR. FECIOAREI, NR. 13

REG. COM – J40/7697/2011

CUI – RO28672605

 

Incepând cu data de 01 ianuarie 2013, toate drepturile şi obligaţiile izvorâte din contractele încheiate de către societatea absorbită,  în vigoare la data efectivă a fuziunii, vor fi transferate la societatea absorbantă, această societate subrogându-se în toate drepturile şi obligaţiile rezultând din sau în legatură cu aceste contracte, inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul de a încasa creanţele exigibile şi obligaţia de a plăti debitele ajunse la scadenţă pe care societatea absorbită le datorează în baza acestor contracte, creditorilor săi. 

 

Administrator,

Marius Vladu

Copyright ©2019 QNET.RO
linkedin gplay f

Prin vizitarea și utilizarea site-ului vă exprimați acordul asupra plasării de fișiere "cookies" de către Q'NET INTERNATIONAL.