Q'Assist Licitații

Soluția software care asigură Managementul licitaţiilor la care participaţi.

Este o soluție software de gestiune colaborativă a procesului de participare la licitații. Membrii echipei de proiect au acces simultan şi în timp real la informaţie şi totodată interacţioneză pe tot parcursul desfăşurării licitaţiei, cu maximum de eficiență.  

 

Rezultatul: managerii activităţii îşi pot forma în orice moment o imagine exactă, atât asupra progresului fiecărui proiect în parte, cât şi asupra întregului portofoliu de licitaţii aflat în lucru. Mod de implementare: on premises

 

 

Creșteți eficiența organizării activității de participare la licitații prin:

  • structurare, standardizare și automatizare a procesului de management al licitațiilor cu reducerea la minimum a timpul alocat acestor activități  având la bază:

stocarea centralizată a informațiilor într-o structură de date standardizată, aplicabilă diverselor categorii de licitații, ce include documente tipizate și/sau materiale particularizate și metadate asociate;

parcurgerea unui flux predefinit de etape ale derulării proiectului cu posibilitatea de a schimba stările asociate în corelatie cu progresul proiectului precum și cu evenimente externe;

gestiunea activităților de către un responsabil de proiect și asignarea unei echipe de lucru cu posibilitatea schimbării componentei acesteia pe durata derulării proiectului;

utilizarea unei platforme înalt colaborative ce permite utilizatorilor accesul simultan la informație și oferă mecanisme integrate de notificare automată și comunicare;

  • acces în timp real la resurse și procesul de prelucrare a acestora prin utilizarea unei interfețe web accesibilă tuturor persoanelor implicate, indiferent de locația fizică a acestora;

  • acces controlat la informație și protejarea datelor confidențiale prin încadrarea utilizatorilor în roluri și gestionarea permisiunilor în funcție de acestea precum și de etapa în care se găsește proiectul la un moment dat;

  • posibilitate de generare facilă de rapoarte și statistici pe baza căutării/filtrării după metadatele asociate;

  • administrare facilă a sistemului datorită arhitecturii centralizate ce scade costurile și crește eficiența gestiunii aplicațiilor și mentenanței sistemului.

 

Copyright ©2024 QNET.RO
linkedin gplay f

Prin vizitarea și utilizarea site-ului vă exprimați acordul asupra plasării de fișiere "cookies" de către Q'NET INTERNATIONAL.