Proiect de fuziune a  societăţii comerciale BRAMERTON INVESTMENTS SRL (societate absorbantă) cu societatea comercială Q’NET INTERNATIONAL SA (societate absorbită)

 

Prezentul Proiect a fost întocmit de către administratorul Societăţii Absorbante şi de către membrii consiliului de administraţie a Societăţii Absorbite, în baza prevederilor art. 241 din Legea Societăților comerciale, în conformitate cu prevederile Legii Societăților Comerciale.

 

Fuziunea care face obiectul prezentului Proiect se va realiza în forma legală a unei fuziuni prin absorbţie, aşa cum aceasta este reglementată de Legea Societăţilor Comerciale, prin transferul universal al întregului patrimoniu al Societăţii Absorbite, care îşi încetează existenţa prin dizolvare, fără lichidare, către Societatea Absorbantă.

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂŢII ABSORBANTE ŞI ALE SOCIETĂŢII ABSORBITE

 

1.        Datele de identificare ale Societăţii Absorbante

Denumire

SC BRAMERTON INVESTMENTS SRL

Forma juridică

Societate cu răspundere limitată

Sediul social

România, Bucureşti, Str. Pictor Octav Băncilă nr.4, Mansarda, sector 6

Număr de înregistrare la Registrul Comerţului

J40/7697/2011

Cod Unic de Înregistrare

28672605

Atribut fiscal

RO

Capital social înregistrat la data întocmirii prezentului Proiect

200 RON

Număr părţi sociale

20

Valoarea nominală a unei acţiuni

10 RON

Obiectul principal de activitate

CAEN 6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

Structura acţionariatului la data întocmirii prezentului Proiect

BRAMERTON INVESTMENTS LIMITED – deține un număr de 20 de părți sociale, având o valoarea nominală totală de 200 RON, reprezentând 100% din capitaul social

 

2.        Datele de identificare ale Societăţii Absorbite

Denumire

SC Q’NET INTERNATIONAL SA

Forma juridică

Societate pe acţiuni

Sediul social

Str. Fecioarei, nr.13, sector 2, București, România

Număr de înregistrare la Registrul Comerţului

J40/5727/1997

Cod Unic de Înregistrare

9628360

Atribut fiscal

RO

Capital social înregistrat la data întocmirii prezentului Proiect

900.000 RON

Număr acţiuni

90.000

Valoarea nominală a unei acţiuni

10 RON

Obiectul principal de activitate

Cod CAEN 4651-  Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului.

Structura acţionariatului la data întocmirii prezentului Proiect

SC BRAMERTON INVESTMENTS SRL– deţine un număr de 63.000 acţiuni, având o valoare nominală totală de 630.000 RON, reprezentând 70% din capitalul social

Dl. VLADU MARIUS CORNELIU- deţine un număr de 18.000 acţiuni, având o valoare nominală totală de 180.000 RON, reprezentând 20% din capitalul social, și

DL. TULEA MARIUS EMILIAN - deţine un număr de 9.000 acţiuni, având o valoare nominală totală de 90.000 RON, reprezentând 10% din capitalul social

 
                                                                                                                                  
Pentru Proiectul de Fuziune complet vă rugăm să descărcaţi Proiect de Fuziune PDF .
 
Copyright ©2022 QNET.RO
linkedin gplay f

Prin vizitarea și utilizarea site-ului vă exprimați acordul asupra plasării de fișiere "cookies" de către Q'NET INTERNATIONAL.